เครื่องคิดเลข ย้อนรอย ที่มากับเครื่องอัจฉริยะนี้!


2546 views

เครื่องคิดเลข สมัยใหม่

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข อิเล็กทรอนิกส์ มักเรียกโดยย่อ ว่าเครื่องคิดเลข หรือ เครื่องคำนวณ คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับ ดำเนินการ ทางเลขคณิตพื้นฐาน หรือซับซ้อน มักมีขนาดเล็ก พกพาได้ และราคาไม่แพง

เครื่องคิดเลขสมัยใหม่ พกพาสะดวก กว่าคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม พีดีเอก็มีขนาดพอ ๆ กับเครื่องคิดเลข มือถือ และอาจมีบทบาท เข้ามาแทนที่

เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ แบบโซลิดสเตต เครื่องแรกผลิตขึ้น ในคริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งสร้างโดยใช้ หลักการของเครื่องมือ คำนวณ ในประวัติศาสตร์ อย่างเช่นลูกคิด ที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล slotxo

และเครื่องคิดเลข เชิงกล ที่ประดิษฐ์ใน คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้น เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์แอนะล็อกในสมัยนั้น

เครื่องคิดเลขขนาดกระเป๋า เริ่มจำหน่ายในช่วง คริสต์ทศวรรษ 1970 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอินเทล ประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ชิ้นแรก (อินเทล 4004) ให้กับเครื่องคิดเลข ของบิซซิคอม (Busicom)

เครื่องคิดเลข อิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่ มีหลากหลาย แบบตั้งแต่ ขนาด เท่าบัตร เครดิต ราคาถูก แจกฟรี ไปจนถึงขนาดตั้งโต๊ะ แข็งแรง มีเครื่องพิมพ์ในตัวเครื่องคิดเลข เป็นที่นิยมในช่วง กลางคริสต์ทศวรรษ 1970 เนื่องจาก การคิดค้น วงจรรวม

พกพาสะดวก ทันสมัย

ทำให้เครื่องคิดเลข มีขนาดเล็กลง และราคาถูกลง ในช่วงปลายทศวรรษนั้น ราคาของเครื่องคิดเลข ก็ลดลงจนถึงระดับ ที่ประชาชนทั่วไป สามารถซื้อได้ และกลาย เป็นเครื่องมือสามัญในโรงเรียน

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ย้อนไปจนถึงยูนิกซ์ รุ่นแรก ๆ ก็บรรจุโปรแกรม คำนวณเลขมาด้วยอย่าง ดีซี (dc) และ ภาษาฮอก (hoc) และฟังก์ชัน ที่เกี่ยวกับการคำนวณ ก็ถูกบรรจุลงในอุปกรณ์ ประเภทพีดี เอแทบทุกชนิด

นอกเหนือ จากเครื่องคิดเลข สำหรับจุดประสงค์ ทั่วไป แล้ว ก็ยังมีเครื่องคิดเลข ที่ออกแบบมาเพื่อ ตลาดเฉพาะ ทาง ตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ที่บรรจุฟังก์ชันการคำนวณ ตรีโกณมิติ และสถิติ เป็นต้นเครื่องคิดเลข

บางชนิดก็สามารถ ประมวลพีชคณิตคอมพิวเตอร์ได้เครื่องคิดเลข กราฟิก ก็สามารถใช้ วาดกราฟ ของฟังก์ชันที่นิยาม บนเส้นจำนวน จริงหรือ มิติที่สูง กว่า ในปริภูมิ แบบยุค ลิดได้

จุดประสงค์ การสร้าง เครื่องคิดเลข

ในปี ค.ศ. 1986 จำนวนเครื่องคิดเลข คิดเป็น 41% ของปริมาณ ฮาร์ดแวร์ ทั่วโลกที่มีจุดประสงค์ทั่วไป สำหรับ คำนวณ สารสนเทศ อัตรานี้ลดต่ำ ลงจนเหลือ น้อยกว่า 0.05% เมื่อ ค.ศ. 2007

ประโยชน์หรือข้อเสียของ

ประโยชน์หรือข้อเสียของ เครื่องคิดเลข

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น จึงทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราเป็นไปอย่างสะดวกสะบายมากขึ้นด้วย แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีประโยชน์จริงหรือไม่

อย่างเช่นเครื่องคิดเลข เป็นเครื่องมือที่ช่วยใช้ในการคำนวน หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ โดยเครื่องคิดเลข อิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่ มีแผงปุ่มซึ่งประกอบด้วย เลขโดดและการดำเนินการทางเลขคณิตต่าง ๆ บางเครื่องก็มีปุ่ม 00 และ 000 ด้วยเพื่อให้ป้อนจำนวนขนาดใหญ่ง่ายขึ้น แต่ละปุ่มบน

เครื่องคิดเลขพื้นฐานส่วนใหญ่ ใช้แทนเลขโดด ตัวเดียวหรือการดำเนินการอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในเครื่องคิดเลข ที่เฉพาะทางยิ่งขึ้น ปุ่มใดปุ่มหนึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่าง โดยกดร่วมกับ ปุ่มอื่นหรือขึ้นอยู่กับ โหมดการคำนวณ ปัจจุบัน

เครื่องคิดเลขมักจะมีหน้าปัด แสดงผลเป็นจอภาพ ผลึกเหลวแทนที่จอภาพ เรืองแสงสุญญากาศในอดีต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่การพัฒนา ด้านเทคนิค เศษส่วนอย่างเช่น 1/3 จะแสดงเป็นค่า ประมาณ ในจำนวนทศนิยม ที่ถูกปัดเศษ 0.33333333

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ หลายรุ่นสามารถ ทำงานกับเศษส่วน หรือจำนวนคละได้ แต่กับเศษส่วนบางจำนวนเช่น 1/7 ซึ่งเท่ากับประมาณ 0.14285714285714 (เลขนัยสำคัญ 14 หลัก) อาจจำแนกได้ ยากในจำนวนทศนิยม

เครื่องคิดเลขมีความสามารถ ในการบันทึก

จำนวนลงในหน่วยความจำ เครื่องชนิดพื้นฐานสามารถบันทึกจำนวนได้เพียงจำนวนเดียวในเวลาหนึ่ง ๆ เครื่องชนิดเฉพาะทางมากขึ้นสามารถบันทึกได้หลายจำนวนแสดงด้วยตัวแปรต่าง ๆ ตัวแปรเหล่านั้นก็สามารถใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ บางรุ่นมีความสามารถในการขยายเนื้อที่หน่วยความจำเพื่อให้บันทึกจำนวนได้มากขึ้น

โดยตำแหน่งที่ขยายออกไปจะถูกอ้างถึงด้วยดัชนีของแถวลำดับ
แหล่งพลังงานของเครื่องคิดเลขคือแบตเตอรี่ เซลล์สุริยะ หรือไฟฟ้า (สำหรับเครื่องรุ่นเก่า) เปิดเครื่องด้วยสวิตช์หรือปุ่มเปิด บางรุ่นไม่มีแม้กระทั่งปุ่มปิดแต่ก็มีบางวิธีที่ทำให้เครื่องปิดได้เช่น ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดำเนินการใด ๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปิดคลุมแผงเซลล์สุริยะ หรือปิดฝาครอบ เป็นต้น ชิมช้อปใช้

ระบบการทำงานทำให้ เครื่องคิดเลข

เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีการป้อนข้อมูล เข้าไปประมวลผล แล้วออกมาเป็นสาระสนเทศ ที่ต้องการ

ประโยชน์ของเครื่องคิดเลข คือ
1.ช่วยให้การคำนวน หาผลลัพธ์ สะดวกรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้ ไม่ต้องคิดเอง
2.ง่ายต่อการพกพา
3.เมื่อคำนวน ได้ไวงานก็เสร็จ ไวทำให้ก้าวหน้า ได้ไวกว่า
4.ไม่เปลืองกระดาษและดินสอ
5.ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

เนื่องจาก เครื่องคิดเลข อำนวยความสะดวก สะบาย ให้แก่ผู้ใช้จึง ทำให้อาจ เกิดผลเสียดังนี้
1.ผู้ใช้ไม่ได้ฝึกสมองในการคิดคำนวน
2.ทำให้สมรรถภาพในการคิดลดลงอาจส่งผลให้สมองฝ่อ
3.ทำให้ผู้ใช้ ติดอยู่ กับความสะดวก สบายจน อาจลืมที่จะ พยายาม ที่จะทำอะไร ด้วยตนเอง

การใช้ในการศึกษา

นักเรียน ในประเทศ ส่วนใหญ่ ใช้เครื่องคิดเลข สำหรับงาน ที่โรงเรียน มีการต่อต้าน ริเริ่มบางอย่าง ซึ่งนำไปสู่ ความคิดที่ กลัวว่าทักษะ เลขคณิต ขั้นพื้นฐาน จะได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความ ไม่เห็นด้วยหลงเหลือ อยู่ในความสำคัญ ของความสามารถ ของการคิดคำนวณ ในใจ

อันทำให้บางหลักสูตร ถูกจำกัดการใช้ เครื่องคิดเลข จนกว่าจะบรรลุ ความสามารถ ระดับหนึ่ง ขณะที่หลักสูตร อื่นจดจ่ออยู่กับ การเรียน การสอนเทคนิค การประมาณค่า และการแก้ปัญหามากขึ้น การวิจัย ชี้ให้เห็นว่าแนวทาง ที่ไม่เพียงพอ ในการใช้เครื่องมือ การคำนวณสามารถ จำกัดการคิด ทางคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนมีส่วนร่วม ได้เล็กน้อย

ส่วนคนอื่น ๆ ถกเถียงกันอยู่ว่าการใช้เครื่องคิดเลข ก็สามารถทำให้ทักษะ หลักทางคณิตศาสตร์ เสื่อมถอยลง หรือว่าการใช้ เครื่องคิดเลข ก็สามารถขัดขวาง การเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ พีชคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐาน

หากคุณ ต้องการหารายได้เสริม โดนการเดิมพันผ่านออนไลน์ ที่น่าสนใจ และสะดวก สบาย ในการเล่น และทำเงินได้ง่าย กับเว็บนี้เลยครับ สล็อต

อัพเดทล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2022

joker joker joker